De prachtige docu ‘Grazy Wise’ … geeft een andere kijk op psychiatrie

Tijdens mijn werk in de psychiatrie hebben mensen in een psychose mij altijd al gefascineerd. Totdat ik de documentaire ‘Grazy Wise’ zag, zag ik psychoses als ernstig psychisch lijden. Bij mensen die getergd werden, door hun kwelgeesten … die hun zelfs ’s nachts niet met rust lieten, waardoor sommige zich genoodzaakt voelde om met het licht aan te slapen of in afzondering te leven.

Als hulpverlener zag ik medicatie als een heel belangrijk onderdeel van de behandeling … en droeg er dan ook altijd mijn uiterste zorg voor, dat de dagelijkse dosis, bij alle patiënten werd ingenomen. Waar ik als hulpverlener tijdens het wekelijkse behandeloverleg altijd wel veel moeite mee had, was dat de ‘medicatie map’ wel een hele belangrijke rol speelde tijdens dit overleg… Als er een verandering in het gedrag bij een patiënt was gesignaleerd en dit ter sprake werd gebracht, werd er als eerste gekeken wat er zoal in zijn of haar medicatielijst stond. Of daar verandering in aangebracht kon worden? Verhoging of verlaging … of verandering van de medicatie?

De film ’Crazy Wise’ laat op een prachtige wijze zien, dat in onze westerse samenleving de DSM, diagnoses en medicatie van de hoogste orde zijn… En zo stigmatiseren we mensen die ‘psychisch kwetsbaar’ zijn, tot de zwakkere van onze samenleving. De Amerikaanse dakloze Adam zegt dit heel treffend aan het begin van de documentaire; ‘Ik heb het gevoel dat ik elke dag werk en vecht … en toch wordt ik gezien als een totale sukkel’. Dit raakte mij … en gaandeweg de documentaire komen zijn krachten en kwaliteiten meer naar de voorgrond, in plaats van zijn ziekte.

Onze hedendaagse westerse samenleving is zeer complex … waarin iemand die buiten ‘de norm’ valt, al gauw als ‘gek’ wordt bestempeld. Maar is het wijsheid of gekte? In niet westerse landen zoals Tibet, Nepal, Ecuador of Siberië wordt iemand die stemmen hoort of bijzondere gedachten heeft, heel anders gezien. In plaats van de persoon als een zieke te zien, geeft men er in deze landen een spirituele betekenis aan. Men ziet het niet als een ‘break down’ maar als een ‘break through’ … Waarin een betekenis schuilt, wat iemand kan leiden naar het pad van Sjamaan of healer.

Dr. Gabor Maté verteld in de documentaire; ‘dat onderzoek heeft aangetoond, dat de beste plek om schizofreen te zijn niet Amerika is, met al zijn farmaceutica… Maar een klein dorpje in Afrika of India, waar er acceptatie is en waar de gemeenschap plaats maakt voor het ‘anders zijn’. Daar wordt de persoon niet buitengesloten maar verwelkomd. Daar wordt de verbinding niet verbroken maar behouden. Daar krijgt de persoon de ruimte om te doen wat hij of zij moet doen of uit te drukken wat er uitgedrukt moet worden. Waar de hele gemeenschap misschien wel met hem of haar gaat zingen of een hele ceremonie opzet. Zodat er mogelijk een betekenis gevonden wordt in de ‘gekheid’.

Ieder mens heeft de behoefte om gezien en gehoord te worden … zeker op het meest kwetsbare moment van zijn of haar leven, wanneer iemand in een crisis verkeerd. De keerzijde van ons westerse medische systeem is, dat we de belangrijkste behoefte van ieder mens – het in verbinding zijn met de ander – niet van de hoogste orde is. Naast een andere kijk op de westerse psychiatrie, liet deze documentaire mij ook weer de kracht van zelfhulpgroepen of ervaringsdeskundige zien… de (h)erkenning in; ‘Ik zie mezelf in jou … en jij ziet jezelf in mij’.

De documentaire is echt een aanrader voor een ieder die op persoonlijk en/of professioneel gebied een breder perspectief wil vormen over onze westerse psychiatrie.

Klik op de onderstaande link om de documentaire ‘Crazy Wise’ online bekijken.

https://vimeo.com/240005974

Het in te vullen wachtwoord is: CWDUTCH (MET HOOFDLETTERS!)

Hartengroet,