Zoek de verbinding met jezelf

Deze week was ik aan het wandelen met mijn honden en liet zo mijn gedachten gaan over het woord verbinding, en hoe dit te vertalen naar een actieve verslaving.

Als ik naar mezelf destijds als drugsverslaafde kijk… mijn ervaringen met verslaafden en naasten van verslaafden, kom ik tot het inzicht dat een verslaafde de verbinding met zichzelf en zijn omgeving kwijt is. De sterkste verbindingen die er zijn, is die naar het middel … en geld, om zo toegang te krijgen tot het middel.

Normenvervaging is ook een kenmerk van verslaving. De verslaafde raakt zover verwijdert van zijn eigen normen en waarden, om maar aan het middel te komen… dat het liegen, bedriegen, manipuleren, stelen of prostitueren een manier van (over)leven zijn geworden. Ook hierin is de verslaafde de verbinding met zijn innerlijke morele kompas kwijt. Ergens diep van binnen spreekt er wel een stemmetje, vanuit schuld en schaamte… maar dit stemmetje wordt gauw het zwijgen opgelegd, door het weg te duwen met meer drinken of drugsgebruik.

Naast de verbinding met zichzelf, is de verslaafde ook de harts-verbinding met zijn dierbaren kwijt… alles draait tenslotte om de verslaving. Dit geeft weer het sneeuwbal effect, waardoor de verslaafde een hele familie meetrekt in zijn verslaving en deze mensen vervolgens weer totaal van zichzelf vervreemd raken, door te gaan schreeuwen, dreigen, controleren en manipuleren… in de hoop de verslaafde te kunnen veranderen.

Het niet in verbinding zijn gaat nog veel verder voor een verslaafde, er is geen oog meer voor de ‘kleine’ waardevolle momenten in het leven, zoals genieten en het in verbinding kunnen zijn met de natuur.

De krachtigste manier van verbinding is die vanuit het hart. Wanneer de verslaafde een diep verlangen vanuit het hart heeft, om een verslavingsvrij leven te lijden, is de kans van slagen het grootst. Ook vanuit de verbinding met zichzelf… omdat ‘IK’ het waard ben om een verslavingsvrij leven te leiden.

Wanneer de eerste stappen op weg naar een verslavingsvrij leven zijn gezet, zal het in verbinding zijn met zichzelf, doorwerken naar alles en iedereen om zich heen…. natuurlijk komen er de pijnlijke en moeilijke gedeeltes naar boven, maar ook de mooie en waardevolle.

Dus, ga naar binnen en maak verbinding met jezelf. En gebruik daarbij je gevoel als innerlijke kompas. Het leren kennen van je eigen gevoel en daar goed mee omgaan is van grote waarde in je leven. Zet ook al je zintuigen open, bijvoorbeeld in de natuur … wat hoor, zie je, ruik je, en voel je? Door met dit alles bewuster om te gaan, zal je merken dat met ieder stap die je neemt naar een verslavingsvrij leven… je persoonlijk groeit.

Hartegroet,